Loading Sự kiện

« Tất cả các sự kiện

Hội diễn văn nghệ Sinh viên (Dự kiến)

20 Th11 Lúc: 18:00 đến 23:00

Hội diễn văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường do Đoàn trường, Hội sinh viên trường tổ chức.

Dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021

Chi tiết

Ngày:
20 Th11
Thời gian:
18:00 đến 23:00

Địa điểm

Sân khấu Lan Anh

Người tổ chức

Đoàn trường