Giải bóng đá giao hữu UFM năm 2021 (Dự kiến)

Cơ sở Nguyễn Kiệm Trường Đại học Tài chính - Marketing 778 Nguyễn Kiệm, P. 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bóng đá giao hữu UFM năm 2021 được tổ chức giữa các trường thuộc 

Ngày hội truyền thống UFM (Dự kiến)

Cơ sở Nguyễn Kiệm Trường Đại học Tài chính - Marketing 778 Nguyễn Kiệm, P. 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày hội truyền thống UFM được tổ chức nhằm chào mừng Kỷ niệm 45 năm