Thành tích Trường Đại học Tài chính – Marketing trong chặng đường 45 năm hình thành, phát triển

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

 

 

 

 

 

 

 

 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

 

 

 

 

 

 

 

 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

CỜ THI ĐUA

CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỜ THI ĐUA CỦA BỘ TÀI CHÍNH

CỜ CỦA ĐẢNG UỶ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

Sự kiện sắp tới

CuocthitructuyenUFM2021